U Bronka

 1. Rezerwacji można dokonać tel. lub e-mailem.Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych świadczonych przez obiekt "Chata u Bronka",oraz w celach związanych z realizacją rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych(Dz.U.Nr.101 z 2002 r.poz.962 z późniejszymi zmianami).
 2. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę ,która będzie dokonywać płatności za usługi.
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku,a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonująca rezerwacji.
 4. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią.
 5. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu,a najpóźniej na drugi dzień.
 6. Doba hotelowa obowiązuje od godz.16.00 - do godz.11.00.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godz.22.00 - 6.00. Zachowanie Gości nie powinno zakłucać pobytu innych Gości.
 8. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek nie przyjazdu,późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie powoduje obniżenia płatności za usługę.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub osób będacych pod jego opieką. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 10. W przypadku zgubienia /zniszczenia klucza bądź elektronicznego czytnika Gość ponosi odpowiedzialność materialną.
 11. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wys. 500 zł.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,czajników,żelazek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy,papierów wartościowych oraz innych przedmiotów wartościowych.
 14. Wszystkie wartościowe przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione są w pokojach na własną odpowiedzialność.
 15. Godziny posiłków zgodnie z wcześniejszym ustaleniem w recepcji(prosimy o punktualne przychodzenie na posiłki).
 16. Parking niestrzeżony - bezpłatny.
 17. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 18. W obiekcie zabrania się:
  • zakłócania spokoju(odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody recepcji)
  • chodzenia w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoi(obiekt wyposażony jest w przechowalnię sprzętu narciarskiego
  • zachowania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite.
 19. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.

Regulamin

 1. Rezerwacji dokonujemy telefonicznie pod nr. telefonu 018 265 42 47, 509 353 184, lub e-mail
 2. Rezerwacja winna być potwierdzona wpłatą zadatku w wysokości 30 % całego świadczenia na nr konta Banku Spółdzielczego w Bukowinie Tatrzańskiej
  Dane do przelewu:
  F.H.U RABIAŃSKI
  Rabiański Paweł
  ul. Pod Grapą 34
  34-405 Białka Tatrzańska
  nr konta: 74-8791-0009-0000-0005-8160-0006
  Kod SWIFT: POLUPLPR
 3. W tytule przelewu należy wpisać:
  • Imię i Nazwisko osoby rezerwującej pobyt
  • datę pobytu (od - do)
  • nr tel.kontaktowego
 4. Płatności należy dokonać do 7 dniu od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją.
 5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 6. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 7. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny.W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie do 21 dni przed planowanym przyjazdem istnieje możliwość zmiany na inny dogodny termin,w miarę dostępności miejsc noclegowych.
 8. Niestawienie się Gościa do godz. 21.00 (dzień przyjazdu) jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, chyba że ustalono inaczej.